REKLAMAČNÉ A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Zlatnícka dielňa Marek Žiak doporučuje dodržiavať tieto zásady: 

- šperky čistiť a opravovať iba u odborníka, v prípade vlastného čistenia používať len prostriedky      na to určené.

- chrániť šperky pred mechanickým poškodením.

- nenosiť šperky pri kúpaní, umývaní riadu (kožené výrobky, lepené zirkóny, swarovsky kryštaly atď.)


Reklamačné a záručné podmienky:

- záruka sa vztahuje na vady, ktoré vznikly počas záručnéj doby preukazatelnou chybou výroby,       technologického postupu alebo skrytou vadou materialu.

V prípade výrobnéj vady, ktorú ide odstrániť, bude bezplatne a riadne odstránená.


Záruka sa nevstahuje na vady šperku vzniknuté nevhodným zaobchádzaním.

Dôležité upozornenie:

Oxidace - začiernenie striebra, nieje výrobnou vadou. Ide o prirodzenú chemickú reakciu.